Sabtu, 25 Julai 2009

PERSATUAN MAHASISWA MASJID AS-SYAKIRIN

VISI

PERMAS adalah sebagai satu persatuan Islam yang bermatlamat untuk melaksanakan dakwah Islam sekaligus mengembalikan kegemilangan Masjid sebagai institusi utama dan penggerak serta pemangkin kepada usaha- usaha tersebut.

MISI

Melaksanakan dakwah di kalangan pelajar dan masyarakat.
Mengkoordinasikan Masjid.
Menerajui, mewakili dan menjadi wadah pergerakan seluruh pelajar Islam di kampus.
Mempereratkan silaturrahim di kalangan pelajar Islam dan masyarakat.
Wakil seluruh pelajar Islam dalam menyatakan masalah dan permintaan kepada pihak berkenaan